Romanian English French German Hungarian Italian Spanish
Spitalul Municipal Salonta

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Sistemul de Clasificare in Grupe de Diagnostice

Direcţia de Sănătate Publică Bihor

Concurs pentru ocuparea unui post de infirmiera debutanta si ingrijitoare

A N U N T

 

Spitalul Municipal Salonta organizeaza in data de 22.10.2013, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

- un post de infirmiera debutanta, perioada nedeterminata, in cadrul compartimentului de Cardiologie, pozitia 21 in statul de functiuni;

- un post de ingrijitoare, perioada nedeterminata, in cadrul compartimentului de Pediatrie, pozitia 95 in statul de functiuni;

Conditii de participare: Scoala generala

Dosarele de inscriere vor contine:

- cerere de inscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copia certificatului de nastere;

- copia certificatului de casatorie;

- copia carnetului de munca, conformam cu originalul, dupa caz, sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

- copia foii matricole de absolvire a scolii generale

- cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie;

- curriculum vitae

Concursul va avea doua etape: proba scrisa si proba interviu.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Salonta, in data de 22.10.2013, ora 10,00 proba scrisa si in data de 25.10.2013 proba practica.

Bibliografia:

- Tehnica ingrijirii bolnavului: dr. Carlos Moses, editia 2007

* Asigurarea odihnei, ranile si ingrijirile acordate bolnavului, pag. 173 - 194.

* Intretinerea saloanelor si anexelor, pag. 106 – 120.

* Dezinfectia, dezinsectia si deratizarea, pag. 64 – 76.

* Asigurarea sectiei cu lenjerie si circulatia lenjeriei, pag. 97 – 103.

* Asigurarea alimentelor, curatirea vasului si indepartarea reziduurilor alimentare, pag. 104 – 106.

- Ordinul M.S. 916/2006, privind infectiile nozocomiale

- O.M.S.P. 261/2007, privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

- Ordinul nr. 219/ 2002, privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor.

- Ghid pentru infirmiere.

Dosarele se pot depune la secretariatul unitatii, pana la data de 23.09.2013, orele 14,00, iar rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”, la sediul institutiei, la data de 25.09.2013, ora 12,00.

Relatii se pot obtine de la biroul R.U.N.O.S., sau la telefon: 0259/374.040, 0259/374.041.

MANAGER                                                                                          SEF BIROU R.U.N.O.S.

ADRIAN HATEGAN                                                                                  MILKA LABAI