Romanian English French German Hungarian Italian Spanish
Spitalul Municipal Salonta

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Sistemul de Clasificare in Grupe de Diagnostice

Direcţia de Sănătate Publică Bihor

Concurs pentru post de asistent medical

A N U N T

 

Spitalul Municipal Salonta organizeaza in data de 23.12.2013, concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical, perioada nedeterminata, in cadrul compartimentului pediatrie, pozitia nr. 88 in statul de functiuni.

Conditii de participare: Diploma de studii postliceale sanitare

Dosarele de inscriere vor contine:

- cerere de inscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copia certificatului de nastere;

- copia certificatului de casatorie;

- copia diplomei de bacalaureat;

- copia diplomei de absolvire a scolii postliceale sanitare;

- copie certificat de membru al OAMGAMR;

- copia carnetului de munca, conformam cu originalul, dupa caz, sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

- cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie;

- curriculum vitae

Concursul va avea doua etape: proba scrisa si proba interviu.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Salonta, in data de 23.12.2013, ora 10,00 proba scrisa si in data de 30.12.2013 proba practica.

Bibliografia:

- Ghid de nursing: Lucretia Titirca

- Tehnica ingrijirii bolnavului: dr. Carlos Moses

- Ingrijiri speciale acordate pacientilor: Lucretia Titirca

- Urgente medico-chirurgicale: Lubretia Titirca

- Ordinul MS 916/2006, privind infectiile nosocomiale

- HG 261/2007, privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

- Ordinul 219/2002, privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

- O.U.G. 144/2008

- Codul de etica si deontologie profesionala a asistentilor medicali si moaselor din Romania

Dosarele se pot depune la secretariatul unitatii, pana la data de 22.11.2013, orele 14,00, iar rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”, la sediul institutiei, la data de 27.11.2013, ora 12,00.

Relatii se pot obtine de la biroul R.U.N.O.S., sau la telefon: 0259/374.040, 0259/374.041.

 

 

MANAGER                                                                                                 SEF BIROU R.U.N.O.S.

ADRIAN HATEGAN                                                                                          MILKA LABAI