Romanian English French German Hungarian Italian Spanish
Spitalul Municipal Salonta

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Sistemul de Clasificare in Grupe de Diagnostice

Direcţia de Sănătate Publică Bihor

Concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitoare

A N U N T

 

 

Spitalul Municipal Salonta organizeaza in data de 04.07.2013, concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitoare, perioada determinata, in cadrul sectiei de Medicina Interna, pozitia 13 in statul de functiuni.

Conditii de participare: Scoala generala

Dosarele de inscriere vor contine:

           - cerere de inscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copia certificatului de nastere;

- copia certificatului de casatorie;

          - copia carnetului de munca, conformam cu originalul, dupa caz, sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

           - copia foii matricole de absolvire a scolii generale

- cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie;

- curriculum vitae

Concursul va avea doua etape: proba scrisa si proba practica.

   Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Salonta, in data de 04.07.2013, ora 10,00.

Bibliografia:

- Tehnica ingrijirii bolnavului: dr. Carlos Moses, editia 2007

* Asigurarea odihnei, ranile si ingrijirile acordate bolnavului, pag. 173 - 194.

* Intretinerea saloanelor si anexelor, pag. 106 – 120.

* Dezinfectia, dezinsectia si deratizarea, pag. 64 – 76.                                                       

* Asigurarea sectiei cu lenjerie si circulatia lenjeriei, pag. 97 – 103.

* Asigurarea alimentelor, curatirea vasului si indepartarea reziduurilor alimentare, pag.  104 – 106.

          - Ordinul M.S. 916/2006, privind infectiile nozocomiale

          - O.M.S.P. 261/2007, privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

          - Ordinul nr. 219/ 2002, privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor.

          - Ghid pentru infirmiere.

Dosarele se pot depune la secretariatul unitatii, pana la data de 04.06.2013, orele 14,00, iar rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea „admis” sau  „respins”, la sediul institutiei, la data de 06.06.2013, ora 12,00.

Relatii se pot obtine de la biroul R.U.N.O.S., sau la telefon: 0259/374.040, 0259/374.041.

 

 

                         MANAGER                                             SEF BIROU R.U.N.O.S.

                   ADRIAN HATEGAN                                       MILKA LABAI