Spitalul Municipal Salonta mulțumește companiei FILDASTRADING.SRL pentru cele 24600 de măști de protecție donate.
Nume și Prenume Funcția Declarația de

Interese

Hațegan Adrian Manager
Dr. Stan Mihaela Director Medical
Ec. Aristan Florica Director Financiar-Contabil