Legea Nr. 46/2003, privind drepturile pacientului
Drepturi si principii GDPR
Obligațiile și drepturile pacientului
Conditiile de internare/externare a pacientilor
Procedura de externare a pacientului
Procedura pentru internare a pacientilor
Criteriile de internare si externare
Alocatia de hrana