S-a deschis centrul de evaluare pentru pacientii pozitivi COVID-19. Program de functionare Luni-Vineri 07:00 -15:00, telefon: 0733050177”

Permalink to FEEDBACK PACIENTI

FEEDBACK PACIENTI

  Stimate pacient/ aparținător, Spitalul nostru realizează evaluări cu privire la calitatea serviciilor oferite în rândul pacienților/aparținătorilor internaţi. Acest demers se derulează permanent în cadrul spitalul nostru şi are ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor oferite de către spital și îmbunătăţirea comunicării cu
  pacienți/aparținătorii (părinții).

  Având în vedere calitatea dumneavoastră, vă informăm că drepturile şi obligaţiile ce vă revin conform legislaţiei în vigoare sunt postate la avizierul secției și pe site-ul spitalului în scopul de a vă informa cu privire la aceste aspecte importante pentru dumneavoastră.

  Vă rugăm să acordați atenția cuvenită acestui chestionar. Citiţi cu atenţie informaţiile referitoare la drepturile şi obligaţiile ce vă revin în calitate de pacient/aparținător sau asigurat şi completaţi chestionarul. La externare, vă rugăm să depuneţi chestionarul completat în recipientul cu această destinație aflat la ieșirea din secție.  BărbatFemeie


  DaNu  Modalitatea de răspuns este de a selecta, la fiecare întrebare, cifra care corespunde răspunsului cel mai apropiat opiniei dumneavoastră. Fiecare linie din
  tabel reprezintă o întrebare şi necesită un răspuns.


  Atenţie!
  Acest chestionar este confidenţial şi anonim şi vizează doar prelucrări statistice care au ca obiect înţelegerea opiniilor pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor oferite.
  Opiniile exprimate de dumneavoastră în cadrul chestionarului trebuie să se referedoar la această internare.

  1 - foarte mulțumit / 2 - mulțumit / 3 - neutru / 4 - nemulțumit / 5 - foarte nemulțumit

  1. Cât de mulţumit sunteţi, în general, de ...


  12345


  12345

  2. Cât de mulţumit ați fost de ...


  12345


  12345


  12345

  3. În ce măsură afirmațiile despre medicul care v-a tratat sunt adevărate ?


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345

  4. În ce măsură afirmațiile despre asistentele medicale / asistenții medicali sunt adevărate ?


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345

  5. În ce măsură ați fost informat sau vi s-au explicat de către personalul medico – sanitar despre ...


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345

  6. Pe perioada internării ...


  DaNu


  DaNu


  DaNu


  DaNu


  DaNu

  7. Pe perioada internării, medicamentele și materialele sanitare au fost asigurate ?


  DaNu


  DaNu


  DaNu


  DaNu

  8. Cum apreciați, din punct de vedere al confortului, următoarele condiții din spital ?


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345

  9. Cunoaşteţi faptul că puteţi sesiza...


  DaNu

  10. Sunteți satisfăcut/ă de starea dumneavoastră ...


  DaNu


  CurățenieMizerieOrdineDezordineDisciplinăAglomerațieLuxSărăcie


  Vă mulţumim pentru implicarea dumneavoastră în acest important demers!

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  Author Info

  sebastian.suciu