Programe și strategii

Proiecte derulate si in curs de derulare

  1. Cresterea performantei energetice a Spitalului Municipal Salonta COD SMIS 114016

 

Obiectiv-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile

Valoare-13.249.720,87 lei

Sursa finantare-Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Oprational Regional 2014-2020

Stadiu-finalizat

 

  1. Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia din judetul Bihor COD SMIS 125392

 

Obiectiv-Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate 

Valoare-310.285,99 lei

Sursa finantare-Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Oprational Regional 2014-2020

Stadiu-finalizat

 

  1. Consolidarea  capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 COD SMIS 141992

 

Obiectiv-  Cresterea capacitatii Spitalului Municipal Salonta de gestionare a crizei sanitare COVID 19

Valoare- 2.104.992,08 lei

Sursa finantare-Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Oprational Regional 2014-2020

Stadiu-in curs de derulare

 

  1. Cresterea calitatii serviciilor medicale in Spitalul Municipal Salonta , prin reabilitarea infrastructurii existente , extinderea prin construirea de noi facilitati , modernizarea si dotarea acestora

 

Obiectiv -Cresterea calitatii serviciilor medicale in Spitalul Municipal Salonta prin reabilitarea infrastructurii existente , extinderea prin construirea de noi facilitati, modernizarea si dotarea acestora

 

Valoare-27.214.355,90 lei

 

Sursa de finantare-Programul National de Constructii  de Interes Public si Social derulat de C.N.I.

 

Stadiu-in curs de derulare

 

  1. PNRR/2022/C12/MS/I2.4/Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale

 

 Obiectiv-Reducerea riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Salonta

Valoare-11.435.022,69 lei

Sursa de finantare-PNRR

Stadiu-proiect depus

 

  1. PNRR/2022/C12/MS/I1.3 Unitati de asistenta medicala ambulatorie -Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Salonta

 

Obiectiv-Imbunatatirea actului medical si sporirea complexitatii serviciilor medicale oferite in cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Salonta prin dotarea cu echipamente medicale performante si de ultima generatie.

Valoare-13.003.245,00 lei

Sursa de finantare-PNRR

Stadiu-proiect depus

 

  1. Digitalizarea Spitalului Municipal Salonta

 

Obiectiv-Investitii in sitemele informatice si in infrastructura digitala a unitatii sanitare

Valoare-2.938.110 lei

Sursa finantare-PNRR

Stadiu-proiect in pregatire

Sari la conținut