În cadrul acestei secțiuni sunt publicate regulamentele de ordine interioară ale Spitalului Municipal Salonta

Regulament de Organizare si Functionare

Vizualizeaza

Regulament intern

Vizualizeaza

Manualul de proceduri interne formalizate si elaborate conform codului controlului intern

Vizualizeaza

Cod conduita

Vizualizeaza